Faktablad
Movium Fakta nr 5 2015

SKYDD AV TRÄD VID BYGGNATION

Publicerad 2 november 2015

Att skydda och bevara befintlig vegetation vid byggprojekt är viktigt – gatuoch parkträd är värdefulla inslag i en attraktiv stadsmiljö. Med stöd av Movium Partnerskap och ett antal branschaktörer har ett projekt drivits som resulterat i en nationellt rekommenderad standard för skyddande av träd vid byggnation. I detta Movium Fakta sammanfattas standardens innehåll och rekommenderade arbetssätt.

 

Av Johan Östberg och Örjan Stål

Sidor