Faktablad
GRÖNA FAKTA 4/2009

Skötselmanual för bostadsgårdar

Publicerad 1 april 2009

Skötselmanual för bostadsgårdar är framtagen för att stödja alla som på ett eller annat sätt arbetar med förvaltning av bostadsgårdar. Den kan fungera som ett underlag att utgå ifrån vid upprättandet av skötselbeskrivning, oavsett om man har skötseln i egen regi eller står inför att handla upp den.

Sidor