Faktablad
GRÖNA FAKTA 8/1998

Skötselmanual

Publicerad 1 augusti 1998

Skötselmanualen gavs ut första gången 1989 och har för många fungerat som en "rikslikare" för att beskriva skötsel. Skötselmanual 98 är en uppdaterad version som beskriver de åtta viktigaste yttyperna och 25 vanligast förekommande sköselprodukterna.

Sidor