Faktablad
Movium Fakta 2 2018

SKÖTSELLOGIKEN – REDSKAP FÖR UPPFÖLJNING AV SKÖTSELKVALITET

Publicerad 21 maj 2018

I projektet Kontroll, uppföljning, utvärdering och incitament för rätt skötselkvalitet – förkortat till SköBes – har arbetet med att skapa en i branschen allmänt vedertagen grundmodell för uppföljning av utemiljöskötsel inletts. I detta Movium Fakta beskrivs grunddragen i modellen, som går under arbetsnamnet skötsellogiken.

 

Bengt Persson och Anders Kristoffersson

 

Inte prenumerant? Självklart kan du köpa faktabladet i Moviums nätbokhandel >>

Sidor