Faktablad
GRÖNA FAKTA 8/1997

Skötsel med delat ansvar

Publicerad 1 augusti 1997

Skötsel och underhåll av utemiljöer sker allt oftare i samarbete med de människor som använder dem. Det kan i sin tur ge impulser till nytänkande och förnyelser av parker, lekplatser, bostadsgårdar, kyrkogårdar och skolgårdar.

Sidor