Faktablad
Movium Fakta nr 3 2014

SKOLGÅRDSFÖRGRÖNING PÅ LEKENS VILLKOR

Publicerad 16 juni 2014

Att göra en skolgård grönare ger barnen chans till ökad naturkontakt i vardagen och är i förlängningen en nyckel till bättre folkhälsa. Malmö stad initierade 2010 projektet Gröna skolgårdar på ett drygt trettiotal platser. På två av dessa har forskare studerat skolgårdsaktiviteten före och efter förändringen. I detta Movium Fakta sammanfattas förgröningens inverkan på barnens lek, aktivitet och sociala liv.

Av Fredrika Mårtensson & Märit Jansson 

 

Som inloggad prenumerant kan du ladda ner Movium Fakta nedan. Prenumerant blir du här och lösnummer hittar du i Movium Bokhandel.

Sidor