Faktablad

Skolgården bästa klassrummet!

Publicerad 1 januari 1989

Att åstadkomma en god skolgård borde inte vara svårt. Det borde vara lika självklart som att åstadkomma en god utemiljö vid våra bostadshus. Många principer är egentligen gemensamma. Den skola som vill starta skolträdgård behöver hjälp på olika sätt. Parkförvaltning och fritidsodlarorganisationer är viktiga resurser i detta sammanhang. Redan i planeringsstadiet kan dessa bistå med värdefulla råd om hur skolträdgården ska ställas iordning, jordförbättras med mera.