Faktablad
Movium Fakta 2 2022

Skapa dagvattenlösningar med regnbäddar

Publicerad 3 juni 2022

Regnbäddar kan ta hand om nederbörd och smältvatten och avlasta stadens dagvattensystem. Erfarenheter från ett praktiskt projekt.


Faktabladet är skrivet av Henrik Sjöman, Johanna Deak Sjöman och Johan Slagstedt

 

Inte prenumerant? Självklart kan du köpa faktabladet i Moviums nätbokhandel >>


Länken till filen visas här för dig som är inloggad partner eller prenumerant alternativt medarbetare eller student vid SLU:

Sidor