Faktablad
Movium Fakta nr 6 2014

säkerställ barnens utemiljöer!

Publicerad 15 oktober 2014

I dagens stadsplanering är konkurrensen om marken stor, särskilt i områden med höga ekonomiska mark- och fastighetsvärden. På grund av Plan- och bygglagens svaga stöd för hur stora ytor som krävs för att säkerställa barns utemiljöer i skola och förskola har en del kommuner infört egna riktlinjer. Men vilka dokument är det kommunerna stödjer sig på egentligen, och hur har de kommit till?

(Faktablad nr 6/2014 producerades endast digitalt och inte som trycksak)

 

Av Elin Normann Bjarsell & Maria Kylin

 

Som inloggad prenumerant kan du ladda ner Movium Fakta nedan. Prenumerant blir du här och lösnummer hittar du i Moviums nätbokhandel.

Sidor