Faktablad
Movium Fakta 5 2021

Särskilt skyddsvärda träd

Publicerad 17 november 2021

Åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd har uppdaterats med nya mål och åtgärder med fokus på träd i offentliga miljöer.

av Karin Sandberg

 

Inte prenumerant? Självklart kan du köpa faktabladet i Moviums nätbokhandel >>


Länken till filen visas här för dig som är inloggad partner eller prenumerant alternativt medarbetare eller student vid SLU:

Sidor