Faktablad
GRÖNA FAKTA 4/2005

Rymlighetens betydelse för bostadsgården

Publicerad 1 april 2005

Att den bostadsnära utemiljöns dimensioner har betydelse visar avhandlingen "Rymlighetens betydelse". Markutrymmet avgör utemiljöns användbarhet, men i vilken grad och på vilket sätt beror på sammanhanget. Utemiljön kan upplevas som trång i vissa situationer men inte i andra.Det beror på vad man förväntar sig kunna göra där. I den här diskussionen om rymlighetens betydelse är det bostadsgården, flerbostadshusens gemensamma utemiljö, som står i centrum.

Sidor