Faktablad

Rotzonen ett ekologiskt reningsverk

Publicerad 1 januari 1988

Rotzonsanläggningar är ett lågteknologiskt alternativ för rening av avloppsvatten som utnyttjar naturens egna biologiska processer. Genom att arbeta med naturen får man en anläggning som är billig att anlägga och underhålla. Tack vare att anläggningen är lågteknologisk finns knappast någon undre gräns för dimensioneringen utan reningsverket kan byggas intill den plats där avloppet alstras. Det medför att man undviker dyra ledningsdragningar till en central reningsanläggning.