Faktablad
GRÖNA FAKTA 2/1999

Rosor i park och trädgård

Publicerad 1 februari 1999

Rosen är en av människans mest odlade kulturväxter och den mest älskade prydnadsväxten. Vi möter den i religionen, konsten, musiken och litteraturen. Rosen har använts för framställning av mediciner och kosmetika, för dekorationer i hem och festsalar och - inte minst - som prydnadsväxt i trädgårdar och parker. Att välja rosor för en anläggning kräver god planering och breda kunskaper för att planeringen ska lyckas. Jorden måste ägnas lika mycket omsorg som rosorna, som å andra sidan måste väljas ut noga ur det breda sortimentet. Med utgångspunkt i boken Rosor för nordiska trädgårdar av Lars-Åke Gustavsson sammanfattar detta Gröna Fakta några viktiga frågeställningar om användning av rosor i offentlig miljö.

Sidor