Faktablad
Movium Fakta nr 4 2014

Riskträd – identifikation och åtgärder

Publicerad 23 september 2014

För en förvaltare av urbana träd är det viktigt att kunna bedöma vilka träd som kan utgöra en fara för människor och egendom. I detta Movium Fakta beskrivs hur man aktivt kan arbeta med att göra bedömningar av riskträd och hur man kan förebygga och åtgärda säkerhetsproblem.

 

Av Johan Östberg

 

Som prenumerant kan du ladda ner Movium Fakta via länken nedan. Prenumerant blir du här och lösnummer hittar du i Moviums nätbokhandel.

Sidor