Faktablad
GRÖNA FAKTA 4/2000

Risk för lek!

Publicerad 1 april 2000

Lek är livsviktigt för barns utveckling. Vi vuxna skapar förutsättningar för denna lek på lekplatser, skolgårdar och i parker. Svensk standard för lekplatser och lekutrustning är ett bra hjälpmedel för att hantera leksäkerhetsfrågor i anläggning, skötsel och underhåll av offentliga lekmiljöer. Den är dessutom gemensam för hela Europa. Men hur ska vi förhålla oss till säkerhetskraven utan att spänning och kreativitet går förlorad?

Sidor