Faktablad
Movium Fakta nr 2-2017

RENINGSFÖRMÅGA VID OLIKA METODER FÖR DAGVATTENHANTERING

Publicerad 1 juni 2017

Flera olika tekniker för att omhänderta urbana ytors dagvatten har utvecklats under senare tid och implementerats i Sverige i större eller mindre omfattning. I detta Movium Fakta sammanfattas en litteraturstudie, initierad av branschföreningen Svenskt Vatten, för att belysa olika dagvattenteknikers reningsförmåga.

 

Godecke-Tobias Blecken

Sidor