Faktablad
GRÖNA FAKTA 2/1993

Regn som resurs

Publicerad 1 februari 1993

Den ökande miljömedvetenheten och höga underhållskostnader ställer nya krav på dagvattenhanteringen. Med dagens teknink kan regnvatten utnyttjas för att berika vår utemiljö och samtidigt vara till nytta i ekologiska kretsloppet.

Sidor