Faktablad
GRÖNA FAKTA 7/1994

Rätt namn på växten

Publicerad 1 juli 1994

Moviums växtrådgivare möter ofta frågor om sortäkthet och om vad olika växter egentligen heter. Här beskrivs några av de buskar och träd som man frågar mest om. Ökad konkurrens, inte minst från utländska aktörer på den svenska marknaden, betyder också att denna typ av problem blir allt vanligare.

Sidor