Faktablad

Prydnadsgräs i park och trädgård

Publicerad 1 februari 1989

Gräsen är liksom de övriga perennerna en del av de flesta naturliga växtsamhällen. De borde därför också vara en naturlig del i parker och trädgårdar annat än som gräsmatta. Just nu finns ett växande intresse för prydnadsgräs både hos plantskolister och deras kunder och man upptäcker att gräs kan vara vackert även i andra former än som kortklippt matta.