Faktablad
Movium Fakta 1 2021

platsspecifika designprocesser

Publicerad 4 mars 2021

Resurshushållning efterfrågas i dagens stadsbyggande som snarare handlar om att bygga om platser än att nyanläggga. Detta faktablad presenterar tekniker för att identifiera platsspecifika kvaliteter och gemensamma tankemodeller för att diskutera hur omvandlingen kan ske.

 

Av Caroline Dahl

 

Inte prenumerant? Självklart kan du köpa faktabladet i Moviums nätbokhandel >>

Sidor