Faktablad
Movium Fakta nr 3 2016

PLATSBYGGDA LEKMILJÖER

Publicerad 20 maj 2016

”Bättre en bruten arm än en stukad vilja”. Så vasst uttryckte sig den statliga myndigheten Barnmiljörådet om balansen mellan barnets lekdrift och samhällets omsorg på 1980-talet. Idag tenderar tolkningen av regelverken kring prefabricerade lekredskap att dominera. De som värnar utforskande och utmaningar som viktiga komponenter i leken, och menar att egenhändigt gjorda lekredskap kan främja detta och stärka känslan av delaktighet, hamnar i ett dilemma. I detta Movium Fakta beskrivs hur en öppen dialog mellan verksamhetsansvariga, fastighetsägare och förvaltare kan vara en framkomlig väg.

 

AV Anna Lenningar & Titti Olsson

Sidor