Faktablad
GRÖNA FAKTA 5/1999

Plats för ungdom!

Publicerad 1 maj 1999

I samhällsdebatten hörs ofta röster som säger att ungdomar inte längre engagerar sig i frågor som rör planering, delaktighet och inlytande i samhället. Men verkligheten visar att ungdomar båder kan och vill ta ansvar. De har insikter och perspektiv som vuxna många gånger saknar. De använder också sina möjligheter på olika områden - inte minst när det gäller stadens och bostadsområdenas utemiljöer.

Sidor