Faktablad
Movium Fakta nr 5 2014

plats för lek i översiktlig planering

Publicerad 15 oktober 2014

Svårigheten att hantera barnperspektiv i en större skala i stadsplaneringen beror delvis på att en infrastruktur som är barnvänlig skiljer sig från de mönster som planerare vanligtvis utgår ifrån. Det här faktabladet ger förslag på hur man på ett enkelt sätt kan kategorisera olika stadsmiljöer i planeringen för att få en vägledning om var behovet av lekmiljöer är som störst, och vilken typ av miljöer som krävs.

(Faktablad nr 5/2014 producerades endast digitalt och inte som trycksak)

 

Av Stina Bodelius & Maria Kylin

 

Som inloggad prenumerant kan du ladda ner Movium Fakta nedan. Prenumerant blir du här och lösnummer hittar du i Moviums nätbokhandel.

Sidor