Faktablad
GRÖNA FAKTA 3/1995

Planteringslådor för gravrabatter

Publicerad 1 mars 1995

Planteringslådor för gravrabatter fungerar på samma sätt som självvattnande krukor eller kärl för blommor och växter inomhus. De har utformats så att de passar in i gravplatsmiljön och de grävs ner i marken så att man vid första anblicken inte kan se att det finns något annat än en vanlig gravrabatt. Detta Gröna Fakta handlar om de erfarenheter som har gjorts vid fyra svenska kyrkogårdsförvaltningar som använder planteringslådor i stor skala.

Sidor