Faktablad

Perenna växter ger vackrare gravplatser

Publicerad 1 maj 1988

Ökad användning av perenner vid gravplanteringar ger många fördelar. Mindre underhåll, större variation och längre växtsäsong är några av de viktigaste. Malmö kyrkogårdsförvaltning har sedan flera år tillbaka utvecklat ett sortiment av perenner som är särskilt lämpade för gravplanteringar. Som alternativ eller komplement till utplanteringsväxter har dessa rönt stor uppskattning bland gravrättsinnehavarna.