Faktablad
GRÖNA FAKTA 3/1994

Parkverksamhet och konkurrens

Publicerad 1 mars 1994

Konkurrensutsatt kommunal parkverksamhet kan höja produktivitet och effektivitet, visar studier vid institutet för ekonomisk forskning i Lund. Men det ställer krav på kompetena beställare som både känner marknaden och konkurrensens möjligheter/begränsningar.

Sidor