Faktablad
GRÖNA FAKTA 2/2006

Parkförvaltning i Norden - en enkätundersökning

Publicerad 1 februari 2006

Nordens parkförvaltningar har för första gången undersökts i en gemensam enkät. Initiativet har tagits av Lantbruksuniversiteten i Alnarp och i Köpenhamn som genomfört arbetet tillsammans med stadsträdgårdsmästarföreningarna i de nordiska länderna. I detta Gröna Fakta presenteras de viktigaste resultaten som framkommit i enkäten. Det finns stora likheter men också intressanta skillnader mellan länderna, vilka är nödvändiga att förstå för att kunna utbyta erfarenheter. Kommunsammanslagningar, förändringar av de kommunala organisationerna och entreprenadupphandling av parkskötseln upptar mycket av intresset hos parkförvaltningarna.

Sidor