Faktablad
GRÖNA FAKTA 5/2000

Parkens klimat och luftkvalitet

Publicerad 1 maj 2000

Parker har alltid varit en viktigt del av stadsstrukturen. Syftet med att anlägga parker i våra stadsområden har varit allt från att "bara" skapa estetiska stadselement till att göra staden mer motståndskraftig mot bränder. På senare år har forskningen bland annat intresserat sig för hur parker påverkar både klimatet och miljön i staden, och hur parken kan användas för att skapa en hållbar stadsutveckling. Gör parken verkligen någon nytta för miljön i staden och i så fall på vilket sätt?

Sidor