Faktablad
GRÖNA FAKTA 2/2003

Parkenhet och äldrevård samverkar i Älvsjö

Publicerad 1 februari 2003

I Älvsjö i södra Stockholm är man på väg att finna formen för ett samarbete mellan den tekniska enhet som är ansvarig för drift och underhåll av stadsdelens parker, och ansvariga inom äldreomsorgen som ser parkmiljöer som en värdefull resurs för vården. Vägen dit har varit krokig. Intresset har hållits vid liv genom personligt engagemang från såväl parksidan som vård- och omsorgssidan. Prästgårdsparken växer fram genom ett samarbete, där de inblandade fått ta ställning till många frågor kring förutsättningarna för äldres möjlighet till utevistelse.

Sidor