Faktablad
GRÖNA FAKTA 2/1998

Parken och kommunaltekniken

Publicerad 1 februari 1998

Parkverksamheten kan bidra till utveckling av kretsloppstänkandet och bana väg för nya miljövänliga lösningar på den infrastruktur som kommunaltekniken traditionellt ansvarar för.

Sidor