Faktablad
GRÖNA FAKTA 7/2008

På vandring mot handling

Publicerad 1 juli 2008

I klyftorna mellan de kommunala sektorerna går värdefull kunskap förlorad. Genom att hitta metoder som tillvaratar kunskapsresurser kan en effektivare organisation och process för hållbar samhällsplanering uppnås. Med dialog och rörelse som verktyg vill vi inspirera till nya arbetsmetoder i planprocessen.

Sidor