Faktablad
GRÖNA FAKTA 6/1996

På väg mot en uthållig framtid

Publicerad 1 juni 1996

Människor i bostadsområde, på arbetsplatser och i skolor måste engageras om vi ska kunna förstå vad uthållighet handlar om. Från hela världen visas exempel där "gräsrötternas" initiativ och engagemang varit utgångspunkt i samhällsbyggandet. Vi ser sannolikt bara början av en utveckling som ställer delvis nya krav på professionella förvaltare, planerare, arkitekter och byggare.Genom dialog med de boende kan vi levandegöra visionen om den uthålliga staden. En rapport från FN-konferensen Habitat II, Istanbul 1996.

Sidor