Faktablad
GRÖNA FAKTA 5/2008

Odling som vardagskultur

Publicerad 1 maj 2008

Odling kan mycket väl vara en del av vardagskulturen i en urban livsstil. I Bergsjön förnyas nu ett stort bostadsområdet med en köksträdgård från trädgårdsutställningen Göteborgs Lustgårdar. I nybyggda Hammarby Sjöstad har odlingsmöjligheterna i kvarteret Innanhavet stärkt den sociala gemenskapen och blivit ett nytt intresse för de boende. Vid en internationell konferens i maj i år redovisades en rad exempel på hur man med odlingens hjälp också kan stärka ungdomars självkänsla.

Sidor