Faktablad
Movium Fakta nr 4 2011

Odla min själ

Publicerad 2 oktober 2011

Sverige har alltid varit ett mångkulturellt samhälle. Tack vare en större invandring de senare åren har vi fått en ännu större mångfald av kulturer, så även begravningskulturer. En begravningsplats kan tydligt spegla samhällsutvecklingen. Att förnya är inte nödvändigtvis motsatsen till att bevara, snarare ska en förnyelse ses som ett komplement. Ett sätt att skapa social hållbarhet – öka möjligheten till möten mellan människor – på en begravningsplats är att lägga till en funktion, att addera ett program. Landskapsarkitekt Klara Isling har på Östra kyrkogården i Malmö experimenterat med att lägga till funktionen odling som accentuerar tankar om livet och döden samt livets kretslopp och skapar goda förutsättningar för en socialt hållbar begravningsplats.

 

Av Klara Isling, landskapsarkitekt

Sidor