Faktablad
GRÖNA FAKTA 6/2007

Ny formgivning för återlämnade gravar

Publicerad 1 juni 2007

För formgivning behövs nya bilder som kan tillföra en plats mervärde, stärka en kyrkogårds arkitektur och skönhetsvärde och öka besökarens upplevelse i detta speciella rum som innefattar så mycket betydelse för oss människor i form av alldeles särskilda minnen. Ett sätt att får fram de nya bilderna som behövs, är att utlysa en formgivningstävling. Detta gjordes i början av 2007. Bakom tävlingen stod Sveriges Stenindustriförbund, Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer, Svenska Kyrkans församlingsförbund och Sveriges Kyrkogårds- och Krematorieförbund i samarbete med SLU Movium och Partnerskap Landskap i Alnarp. Till tävlingen kom 44 förslag. De tre vinnaarna presenteras här och vardera fick de 25 000 kronor i pris.

Sidor