Faktablad
GRÖNA FAKTA 4/1996

Norra infarten till Norrköping

Publicerad 1 april 1996

Norrköping behöver en välkomnande entré från norr. En infart som lotsar besökaren från den nya motorvägsavfarten till den klassiska stenstaden. Det var utgångspunkten i detta idéprojekt som visar hur man kan förvandla en anonym stadsinfart till ett ansikte, till en positiv bild som speglar stadens särart och historia.

Sidor