Faktablad
Movium Fakta 4 2019

NATURINTRYCKENS BETYDELSE PÅ ARBETSPLATSER

Publicerad 1 oktober 2019

Det finns idag en omfattande internationell och nationell forskning som visar på värdet och nyttan av utevistelse och natur för människors hälsa. En studie vid universitet i USA visar att grönska även har effekter på produktivitet i form av studenternas resultat. Men när vi i Sverige diskuterar till exempel skolans och sjukvårdens arbetsmiljö tenderar naturintryck att vara en ickefråga, trots en visshet om dess positiva betydelse för stimulans, trivsel och arbetsglädje. I detta Movium Fakta sammanfattas en del av den evidens som forskningen inom området genererat.

 

 

Av Erik Skärbäck, Anna Bengtsson och Patrik Grahn

 

Se videon om faktabladet på Moviums Youtube-kanal >>

 

Inte prenumerant? Självklart kan du köpa faktabladet i Moviums nätbokhandel >>

 

Sidor