Faktablad
GRÖNA FAKTA 5/2002

När skolgårdar blir en del av pedagogiken

Publicerad 1 maj 2002

Skolledare, lärare, elever och föräldrar kan förändra skolgårdar till oaser. Så är det bland annat på Coombes School i England, som är världs- berömd för sin banbrytande pedagogik. Där står utomhusmiljön i fokus. Skolgårdar som pedagogiska resurser ställer krav på god skötsel. I Lund och Uppsala bygger man nu bryggor mellan förvaltare, skötselentreprenörer, skol- och förskolepersonal och elever för att anpassa skötseln till vår tids pedagogiska krav.

Sidor