Faktablad
GRÖNA FAKTA 6/2006

När kyrkogårdsverksamheten läggs ut på entreprenad

Publicerad 1 juni 2006

Att lägga ut kyrkogårdsverksamhet på entreprenad är ännu ganska ovanligt. Vilka upphandlingsstrategier kan vara aktuella för konkurrensutsättning inom kyrkogårdsförvaltningar? Vilka lagar reglerar kyrkogårdsentreprenader och vad innebär de? Vilka konsekvenser kan konkurrensutstänningen få?

Sidor