Faktablad
GRÖNA FAKTA 4/2003

När förvaltning och skola samverkar skapas nya möjligheter

Publicerad 1 april 2003

När förvaltare, entreprenörer och lärare pratar med varandra är det lättare att förstå varandra, lösa problem och skapa nya möjligheter. I Uppsala och Lund har ett annorlunda samarbete tvärs över traditionella förvaltningsgränser stimulerat skolgårdsutvecklingen. I Uppsala prövas nya rutiner vid skötselupphandling, och i Lund har en gemensam målsättning i sju punkter för skola, teknisk förvaltning och fastighetsägare tagits fram.

Sidor