Faktablad
GRÖNA FAKTA 3/1999

Morgondagens kyrkogård

Publicerad 1 mars 1999

Kyrkogårdar är gröna oaser i staden. De är parkrum, där det är kontemplation, långsamhet, eftertänksamhet och självvald ensamhet som präglar platsen snarare än aktiviteter och stora sociala sammanhang. Kanske är det så att behovet av sådana parker, som har återhämtning och lugn som tydliga förtecken, kommer att växa i framtiden. Är det rent av möjligt att betona kyrkogården som en sorts andlig park och låta det genomsyra formgivningen? Kan morgondagens kyrkogård samtidigt vara helgad mark avsedd som begravningsplats och en plats, som lockar människan dit för att ströva utan att ha en grav att besöka? Kan morgondagens kyrkogård vara en mötesplats mellan människa och människa och mellan människa och natur?

Sidor