Faktablad
GRÖNA FAKTA 4/2001

Minnesplatsens betydelse för sorgearbetet

Publicerad 1 april 2001

Hur ska kyrkogårdsmyndigheten omhänderta mycket små avlidna barn eller foster? Vilka behov finns som bör tillfredsställas? På initiativ från sjukhusprästen på Visby lasarett har en barnminnesplats utformats vid norra kyrkogården i Visby av kyrkogårdsingenjör Johan Arvidsson.Platsen kommer att fylla en viktig funktion utan att behöva binda någon vid sin sorg. I hela landet finns ett tiotal barnminnesplatser.kogården i Visby av kyrkogårdsingenjör Johan Arvidsson. Platsen kommer att fylla en viktig funktion utan att behöva binda någon vid sin sorg. I hela landet finns ett tiotal barnminnesplatser utformats vid norra kyrkyrkogården i Visby av kyrkogårdsingenjör Johan Arvidsson. Platsen kommer att fylla en viktig funktion utan att behöva binda någon vid sin sorg. I hela landet finns ett tiotal barnminnesplatser.

Sidor