Faktablad
GRÖNA FAKTA 1/1995

Miljöteknik för park, skola och lantgård

Publicerad 1 januari 1995

Miljöteknik är självklart i framtidens uthålliga samhälle, men är samtidigt ett begrepp lika gammalt som människan varit jordbrukare. Trots att det idag finns miljöalternativ på teknikens område, kan man ibland tycka att det tar lång tid innan de slår igenom. I detta Gröna Fakta presenteras en tankemodell - de tre F`en - som kan vara en utgångspunkt när man funderar på hur man tillsammans med andra yrkesgrupper kan stimulera utvecklingen.

Sidor