Faktablad
GRÖNA FAKTA 2/2000

Miljöpåverkan från bostadsförvaltning

Publicerad 1 februari 2000

Vad är stort och vad är smått ur miljöns synpunkt? I detta Gröna fakta presenteras resultat från det fjärde i raden av Moviums Stad och land-projekt. Perspektivet är denna gång ändrat från kommunen till bostadsföretaget. I projektet Bo-stad och land - bostsdsförvaltning som arena för miljöarbete har miljöpåverkan från bostadsföretaget AB Hälsingborgshem studerats. Vi har beskrivit miljöeffekterna från företagets drift och underhåll och gjort en rangordning av de mer betydande miljöeffekter som definierats. Studien av Hälsingborgshem har dessutom jämförts med en utredning enligt ISO 14001 på ett annat bostadsföretag i samma stad (HSB Nordvästra Skåne).

Sidor