Faktablad
GRÖNA FAKTA 8/1999

Miljöanpassad parkskötsel - en komplex fråga

Publicerad 1 augusti 1999

Parkskötsel påverkar miljön på många olika sätt, både possitivt och negativt. Jämfört med många andra verksamheter i samhället är miljöproblemen från parkskötsel förhållandevis små. Det är ändå av betydelse att parkverksamheten miljöanpassas eftersom det finns delar som orsakar direkta miljöproblem, till exempel utsläpp av miljöskadliga ämnen och buller från arbetsfordon, hantering av kemiska bekämpningsmedel samt läckage av växtnäring till mark och vatten. Vad bör man då tänka på om man vill miljöanpassaskötseln av parker, kyrkogårdar och bostadsgårdar? Vilka är de största miljöbovarna? Var gör en insats störst nytta? I vilka delar av verksamheten är miljöeffekterna stora respektive små?

Sidor