Faktablad
GRÖNA FAKTA 8/2005

Med himlen som tak

Publicerad 1 augusti 2005

Utemiljön betraktas som en allt viktigare tillgång för barns och ungas lek, lärande och fysiska aktivitet. Därför måste planering, förvaltning och skötsel anpassas till pedagoger som inte längre nöjer sig med att vara inomhus. Detta ställer nya krav på förvaltare, skötselentreprenörer och andra yrkesgrupper som kan det gröna. Kan vi se dessa nya krav som en positiv och spännande utmaning - till exempel för att bistå skolor som vill anlägga skolträdgårdar?

Sidor