Faktablad
Movium Fakta nr 6 2015

Material i utemiljö och miljöpåverkan

Publicerad 15 december 2015

Detta Movium Fakta redogör för vilka aspekter hos ”döda” material (i motsats till växtmaterial) i utemiljö som är intressanta ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv och som även innefattar ett landskapsarkitektoniskt perspektiv. Det är inte ett färdigt system som redovisas utan texten bör ses som ett stöd i diskussionen kring material och miljömässigt hållbar landskapsarkitektur och vad det är.

 

Av Ann Bergsjö, Åsa Bensch, Tommy Roman, Karin Qwarnström

 

Som inloggad prenumerant kan du ladda ner Movium Fakta nedan. Prenumerant blir du här och lösnummer hittar du i Movium Bokhandel.

Sidor