Faktablad
GRÖNA FAKTA 6/2003

Marknadsför våra kyrkogårdar för vad de är - vackra parker!

Publicerad 1 juni 2003

Kyrkogårdar tillhör stadens och tätortens parkstruktur. De är gröna stadsrum med en medveten arkitektur och utgör en del av vårt kulturarv. Därför bör kyrkogårdsförvaltningar marknadsföra sig och lyfta fram kyrkogården som det parkrum den faktiskt är. Detta Gröna Fakta tar upp och visar syftet med marknadsföring av kyrkogårdsverksamheten. Genom att göra sig tydlig och känd skapas ett ökat intresse och därmed motivation och resurser för utveckling. En välskött och vacker kyrkogård ökar också motivationen för en förbättrad skötsel av den enskila graven. Konkreta råd ges för hur kontakten med allmänheten, media och förtroendevalda kan förbättras.

Sidor