Faktablad
GRÖNA FAKTA 7/1995

Marknadsför stadens uterum!

Publicerad 1 juli 1995

Framgångsrika kommunala förvaltningar har en sak gemensamt. De satsar alla på marknadsföring. Det visar en enkät som genomförts av Movium. Sambandet är tydligt mellan marknadsföring och förvaltningar med vind i seglen, med framtidstro, med bättre ekonomiska förutsättningar, som har breddat verksamheten, och som blir positivt bemötta från näringsliv och allmänhet. Marknadsföring är med andra ord betydelsefull för att försvara förvaltningens marknadsandelar i den kommunala resurstilldelningen.

Sidor