Faktablad
GRÖNA FAKTA 4/1997

Markmiljö för träd och buskar

Publicerad 1 april 1997

En god markmiljö är grunden för all odling. Markmiljön betyder mycket för hur parkernas, kyrkogårdarnas och bostadsgårdarnas träd och buskar utvecklas med tiden. I detta Gröna Fakta presenteras några observationer som man kan göra själv och hur dessa iakttagelser kan kompletteras med laboratorieanalyser.

Sidor